Melkveevoeders

Runia Fourage geeft u advies in de volgende reeksen melkveevoeders:

  • Productie voeders
  • Synchro voeders
  • Gluco voeders
  • Nieuwe Weide voeders
  • Lactatiestart voeders
  • Correctie voeders
  • Speciaal voeders
  • Biologische voeders
  • Minex voeders

Hieronder staan een aantal reeksen verder toegelicht.

Productie voeders

In een uitgebalanceerd rantsoen, waarbij de eiwitbehoefte en de afbraaksnelheid aan het voerhek gecorrigeerd zijn, wordt met de Productie voeders een hoge melkproductie met een uitstekende melkeiwit - melkvetverhouding gerealiseerd. De Broksoorten die hier onder vallen zijn :Paars, Groen, Rood, Blauw,Wit.

Synchro voeders

De kwaliteit van kuilgras heeft grote invloed op de pensfermentatie. Met voeders uit de synchro voeders wordt de penswerking geoptimaliseerd(afbraaksnelheden) in rantsoenen met een groot aandeel kuilgras. De Synchro voeders worden zodanig samengesteld dat een hoge voeropname van het kuilgras wordt bereikt en dat het ruwvoer optimaal wordt benut voor de productie van melk met uitstekende gehalten. de broksoorten die hier onder vallen zijn :Power, Optimaal, Stabiel, Allround ,Optimix cP en de Progress. Nieuw in het assortiment is de Subliem met een 135 sdve.( speciaal voor kuilen met een laag RE)

Gluco voeders

In rantsoenen waar veel glucogene energie wordt gevraagd, zijn deze brokssorten samengesteld met veel zetmeel en veel bestendig zetmeel, Dit alles om een goede pensfermentatie, conditie en een hoge productie en gehaltes te behouden. De sdve   in deze soorten gaat van 85 naar 120. En de GLV van 145 naar 170 !!!!.

De Broksoorten die hier onder vallen zijn: Solide cP, Patent cP, Select, en de Max cP.

Nieuwe Weide voeders en www.kijkopgras.nl

Gras is een uitstekend voedermiddel, met veel energie. de kunst is om dit goed te benutten.De snelle vertering en het tekort aan structuur, met name in het voorjaargras hebben tot gevolg dat de aanwezige energie maar voor een deel door de koe gebruikt wordt om melk te produceren. Door het grasrantsoen aan te vullen met een energierijk en eiwitarm product geeft gras een beter rendement. In extreme situaties, als het gras snel is gegroeid, is een aanvulling met structuurrijk ruwvoer gewenst. Hiermee worden problemen zoals pensverzuring en lebmaagdraaiingen voorkomen. De Nieuwe soorten in het weide assortiment zijn.

De Max cP,( 980/85/-15) zeer zetmeelrijke brok en hoog aandeel bestendig zetmeel(mais).

De Select, (960/100/20)uitgebalanceerde hoeveelheid pensenergie en veel bestendig zetmeel.

De Progress, (940/90/0)past uitstekend in rantsoenen met een groot aandeel vers gras, veel glucogene energie, wat resulteert in hoge benutting van energie en eiwit.

De Optimix cP,(940/95/-10)  is een superveilig mengvoer, geschikt met veel jong weide gras, en bevat standaard een pensbuffer.

De voordelen die dit oplevert zijn.

Betere benutting van het ruim aanwezige eiwit.

Betere benutting van de hoge energie waarde van gras.

Betere vertering van het voer.

Verbetering van de vruchtbaarheid.

Dus gezondere koeien.

Lactatiestart voeders

Om nieuwmelkte, hoogproductieve koeien te stimuleren veel melk te geven en tegelijkertijd een goede vruchtbaarheid te behouden, worden hoge eisen gesteld aan de voeding van deze koeien. De Lactatiestart voeders worden ingezet als aanvullend krachtvoer, gedurende de eerste maanden van de lactatie. Bij het samenstellen van deze voeders is veel aandacht gegeven aan de soort energie. Hoogproductieve koeien hebben een grote behoefte aan glucogene energie. Hiermee biedt u uw melkvee de aanvulling die nodig is om een hoge productie te realiseren, tijdig weer af te kalven en een uitstekende gezondheid te behouden. De Broksoorten die hier onder vallen zijn:Relax, Impuls, Lactatie Top, en de Energie Balans.

Correctie voeders

In rantsoenen met een fors aandeel eiwitarm ruwvoer en/of enkelvoudige krachtvoeders is een aanvulling met eiwitrijk krachtvoer noodzakelijk. Met enkele kilogrammen krachtvoer uit de Correctie voeders worden eiwittekorten opgeheven en wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen geoptimaliseerd.De Broksoorten die hier onder vallen zijn : ER extra cP, ER Balans,ER Dynamiek, en de ER Aktief.

Speciaal voeders  Rucom U vraagt en wij draaien

Naast de hierboven genoemde voeders, zijn er krachtvoeders met een speciaal doel. Deze voeders worden samengevoegd in de Speciaal voeders. Het betreft voeders voor de droogstaande koeien, voor zelfkazende bedrijven, voor de aanvulling van vitaminen en mineralen en voor de regulering van het melkvetgehalte. RUCOM staat voor Rundvee Correctie Meel. Dit zijn mengsels van grondstoffen in vaste verhoudingen. Met RUCOM-mengsels worden tekorten aan energie en/of eiwit in het basisrantsoen aangevuld en wordt de pensfermentatie gesynchroniseerd. Zo wordt een optimale benutting van het ruwvoer bereikt. Aan RUCOM-mengsels zijn vitaminen en mineralen toegevoegd. De samenstelling van RUCOM-mengsels wordt in overleg met de rundveespecialist bepaald.